درباره من

سید امید حسینی
کارشناس ارشد ساخت و تولید
دانشگاه علم و صنعت
رتبه اول تمام کنکورهای ساخت و تولید

 

🔴 تخصصی و متفاوت ترین کانال و پک آموزش کارگاهی کشور
#PowerMILL 2020 💥 اپراتوری دستگاه و ملزومات ماشینکاری CNC
در محیط کارگاهی پای دستگاه⚠️ 
توسط مهندس 'سید امید حسینی'
مدرک بین‌المللی پاورمیل
3-4-5محور